http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
PLEBISCYT 1920 / PLEBISCIT 1920 Drukuj Email

 Wystawa czynna od 06.05.2022 do 28.08.2022, Sala Rzymska Muzeum lska Cieszyskiego

Muzeum lska Cieszyskiego oraz Slezská univerzita v Opav zapraszaj na wystaw PLEBISCYT 1920 / PLEBISCIT 1920, powsta w ramach projektu Tšínské Slezsko / lsk Cieszyski 1920-2021, realizowanego przez Slezskou univerzitu v Opav oraz Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie, a finansowanego z grantu Midzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nr 22010278. Kuratorem wystawy jest dr Tomáš Rusek. Konsultantem by Daniel Korbel. Jan Pawe Borowski, po dokonaniu kwerendy zbiorów muzealnych, wzbogaci tre wystawy eksponatami ze zbiorów Muzeum. Pomidzy nimi pojawiy si mapy, ulotki, piecztki komitetów plebiscytowych czy wreszcie pochodzce z kolekcji Macieja Dembinioka znaczki pocztowe z okresu plebiscytu. Wystawa prezentuje bardzo bogaty, a w duej mierze dotychczas nieopracowany i niepublikowany materia ikonograficzny, w tym fotografie czonków kontyngentu wojsk alianckich czy te polskich i czechosowackich tajnych organizacji paramilitarnych. Przedstawia jeden z najbardziej skomplikowanych i tragicznych rozdziaów historii lska Cieszyskiego – okres plebiscytowy, w którym ludno cywilna wczya si w rozwizanie konfliktu granicznego. I mimo e wayy si losy granicy polsko-czechosowackiej, uczestnikami sporu - oprócz Polaków i Czechów – byli te Niemcy i lzakowcy. Zaspokojenie roszcze tych czterech grup byo absolutnie niemoliwe, ich interesy si nawzajem wykluczay, dlatego te doszo w kocu do arbitrau i w efekcie do podziau lska Cieszyskiego, którego przebieg móg satysfakcjonowa jedynie stron czechosowack.

Wystawa jest w caoci dwujzyczna, polsko-czeska. Prezentowana bdzie w Sali Rzymskiej do 28 sierpnia.

Jako zaproszenie do przestudiowania jej treci, która polecamy obejrzenie zapisu jej otwarcia – z udziaem dyrektorki Muzeum lska Cieszyskiego, Ireny French, oraz kuratora wystawy, dra Tomáša Ruska. Materia przygotowa Krystian Firla.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=D1J8BoN-Q8s

W czasie Nocy Muzeów, 20 maja o godz. 21.00 w Sali Rzymskiej odbdzie si kuratorskie oprowadzanie po wystawie (w jzyku czeskim).

Zapraszamy!

 
STA Z PUP Drukuj Email

Poszukujemy 2 osóbzarejestrowanych w PUP w Cieszynie jako osoby bezrobotne, zainteresowanych odbyciem stau w Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie lub w oddziale w Górkach Wielkich na stanowisku  PRZEWODNIKA.

TERMIN STAU: 23.05.2022 – 22.11.2022

CHTNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z MUZEUM

TEL. 33 851 29 32 w. 27

         33 851 29 33 w. 27

 

 
Waka 1942 wspczesno i pami Drukuj Email

 Wystawa czynna od 20.03.2022 do 29.05.2021, Galeria Wystaw Czasowych

20 marca 2022 r. mija 80 lat od najwikszej zbiorowej egzekucji o charakterze pokazowym na lsku Cieszyskim podczas II wojny wiatowej, kiedy to w parku „Pod Wak” w Cieszynie Niemcy powiesili 24 czonków polskiego ruchu oporu. W zwizku z tym Muzeum lska Cieszyskiego zaprasza na wystaw „Waka 1942 – wspóczesno i pami”.

Ekspozycja zostaa podzielona na dwie czci. Pierwsza prezentuje obiekty zwizane ze wspóczesnoci czasów okupacji na lsku Cieszyskim. Omówienie egzekucji „Pod Wak” nie byoby moliwe bez przedstawienia kontekstu – ogólnej sytuacji na lsku Cieszyskim podczas II wojny wiatowej, niemieckich zbrodni na polskiej ludnoci w tym okresie, oraz dziaalnoci ruchu oporu. W tej czci wystawy zobaczy mona m.in. wybór nazistowskich afiszy i obwieszcze, plan Cieszyna z 1940 r. z wyeksponowanym miejscem stracenia, kilka egzemplarzy replik broni (zarówno tej uywanej przez hitlerowców, jak i przez polski ruch oporu), przykady konspiracyjnych wydawnictw redagowanych przez czonków polskiego podziemia, zbiór dokumentów ukazujcych jak mogy potoczy si wojenne losy zwykego cieszyskiego nastolatka, oraz zdjcia z egzekucji „Pod Wak” i biogramy ofiar.

Druga cz ekspozycji powicona jest pamici o tragedii. Kluczowym eksponatem jest tu blaszana tablica umieszczona pod brzozowym krzyem na miejscu kani przypuszczalnie w 1950 r., jeszcze zanim stan tam pomnik. Na wystawie omówiono losy miejsca pamici „Pod Wak” od zakoczenia II wojny wiatowej, a po czasy obecne. Poruszono równie kwesti dokumentowania zbrodni z 20 marca 1942 r., m.in. przez urodzonego w Brennej prawnika Ludwika Kohutka, autora jedynej do tej pory zwartej publikacji na temat „Waki” pt. Gdy drzewa szubienic wyrosy, którego spucizna znajduje si w zbiorach Muzeum lska Cieszyskiego.

Ekspozycja jest moliwa do zwiedzania w dniach od 20 marca 2022 r. (wernisa o godz. 13:30, bezporednio po oficjalnych uroczystociach przy pomniku pomordowanych) do 29 maja 2022 r. w galerii wystaw czasowych Muzeum lska Cieszyskiego. Kuratorem wystawy jest Wojciech wis z Dziau Fotografii Muzeum lska Cieszyskiego. Dodatkowo w rod 30 marca o godz. 17:00 w Muzeum lska Cieszyskiego odbdzie si korespondujce z wystaw Spotkanie Szersznikowskie, podczas którego jej autor wygosi prelekcj „Waka 1942 – fakty nieoczywiste”.

Zapraszamy!

 

Czytaj wicej...
 
Informacja Drukuj Email

WEJCIE NA EKSPOZYCJ STA TYLKO Z PRZEWODNIKIEM

poniedziaek nieczynne

wtorek 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

roda 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

czwartek  10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

pitek 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

sobota 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

niedziela 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Bilety: normalny 20 z, ulgowy 15 z, rodzinny 40 z

 

GALERIA WYSTAW CZASOWYCH

wtorek, czwartek, niedziela 10:00 - 15:00

roda 12:00 - 17:00

pitek, sobota 10:00 - 16:00

Bilety: normalny 5 z, ulgowy 3 z

 

 
"Czy mnie jeszcze pamitasz?" ju w drugiej odsonie! Drukuj Email

 Z przyjemnoci informujemy, e Muzeum lska Cieszyskiego we wspópracy z Drukarni Modena wydao drugi album fotografii w serii zatytuowanej „Czy mnie jeszcze pamitasz?”. Tym razem motywami przewodnimi s „Ludzie i wydarzenia”, a autorami opublikowanych fotografii Henryka Tomaszczyk oraz Tadeusz Kopoczek. Na fotografiach, w przeciwiestwie do pierwszego albumu, który skupi si na Cieszynie, ogldamy cay cieszyski powiat, czyli wschodni cz historycznego lska Cieszyskiego. Prezentowane fotografie powstaway od koca lat 50. do roku 1989 i stanowi wybór przebogatych archiwów fotograficznych Henryki Tomaszczyk i Tadeusza Kopoczka, którzy w rónym czasie wspópracowali z „Gosem Ziemi Cieszyskiej”. Archiwa te stay si niedawno czci zbiorów Dziau Fotografii Muzeum lska Cieszyskiego.

Na prawie 300 fotografiach zobaczy Pastwo mog wydarzenia z okresu PRL-u oraz bohaterów tego pierwszego, drugiego czy trzeciego planu. Co wicej, mog tam Pastwo zobaczy znajome twarze! Któ nie chodzi na pochody pierwszomajowe czy doynki, na projekcje Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Fafik” czy na mecze koszykówki KS „Piast” Cieszyn. S fotografie z wycigów samochodowych, w których wygrywa Sobiesaw Zasada, ale i Targi Staroci czy Tydzie Prasy i Ksiki, powodzie w Skoczowie i kolej linowa na Czantori. Zobacz Pastwo wntrza sklepów fabryk i innych zakadów pracy. Pretekstów do reporterskiego dokumentowania yciu cieszyskiego powiatu byo sporo, wystarczy otworzy nasz album, by si o tym przekona! Polecamy gorco t ekskluzywn publikacj!

Autorzy fotografii: Henryka Tomaszczyk, Tadeusz Kopoczek

Skanowanie, wybór i obróbka negatywów: Marian Dembiniok

Podpisy do fotografii: Irena French, Marian Dembiniok

Skad, druk, oprawa: PP MODENA Sp. z o.o.

Wydawca: Muzeum lska Cieszyskiego, wydanie pierwsze 2021

Cena: 105 z (patne wycznie gotówk!)

Kasa Muzeum lska Cieszyskiego, ul. Regera 6 w Cieszynie – czynna we wtorki, czwartki, soboty i niedziele od godz. 10.00 do 14.00, w rody i pitki – od 12.00 do 16.00.

Zapraszamy!

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko