http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Upamitnieni. Paskorzebione popiersia Jana Hermy Drukuj Email

 Wystawa czynna od 08.12.2021 do 27.02.2022 - Sala wystaw czasowych

Wystawa jest pierwsz w Muzeum lska Cieszyskiego ekspozycj dzie nieyjcego ju artysty, prof. Jana Hermy. Posta rzebiarza zasuguje na przypomnienie, tym bardziej, e znaczenie jego osoby i jego twórczoci nie tylko dla regionu, ale równie dla sztuki pozostaje wci niedocenione. Jest to równie jedyna okazja, aby pokaza w jednym miejscu te prace, które w wersji ostatecznej (jako odlewy) znalazy si w rónych przestrzeniach Cieszyna i okolic, funkcjonujc w sposób anonimowy – bez podania nazwiska ich twórcy. Wystawa obejmuje prezentacj 37 prac artysty, wykonanych w gipsie i ywicy epoksydowej w latach 1977-2006. Paskorzeby te s modelami do ufundowanych m.in. przez Oddzia Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Macierz Ziemi Cieszyskiej tablic pamitkowych, umieszczonych na budynkach Cieszyna, Skoczowa, Istebnej, Wisy, Ustronia i Bielska-Biaej. W 2020 r. Muzeum lska Cieszyskiego otrzymao te modele jako cenny dar od Rodziny artysty, który pragniemy zaprezentowa zarówno dla upamitnienia ich Autora, jak równie osób sportretowanych rzebiarsko przez artyst.

Prezentowane na wystawie paskorzebione portrety zostay pogrupowane wedug klucza penionych funkcji przez upamitnione postaci. Znajdziemy tu zatem osoby zasuone dla lecznictwa, dziaaczy narodowych i owiatowych, duchownych Kocioów ewangelickiego i katolickiego, artystów, muzyków. Paskorzebom towarzysz krótkie biogramy uwiecznionych na nich osób.

 
Informacja Drukuj Email

Szanowni Pastwo!

Zapraszamy na zwiedzanie Muzeum lska Cieszyskiego:

indywidualnie - maksymalnie do 15 osób lub do 30 osób w grupach zorganizowanych.

 

sezon letni od 01.03 do 30.09

wtorek, czwartek, sobota, niedziela: 10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00

roda i pitek - 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

 

sezon zimowy od 01.10 do 28.02

wtorek, czwartek,pitek, sobota, niedziela: 10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00

roda -12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

 

poniedziaek:  nieczynne

niedziela: zwiedzanie bezpatne

 
"Czy mnie jeszcze pamitasz?" ju w drugiej odsonie! Drukuj Email

 Z przyjemnoci informujemy, e Muzeum lska Cieszyskiego we wspópracy z Drukarni Modena wydao drugi album fotografii w serii zatytuowanej „Czy mnie jeszcze pamitasz?”. Tym razem motywami przewodnimi s „Ludzie i wydarzenia”, a autorami opublikowanych fotografii Henryka Tomaszczyk oraz Tadeusz Kopoczek. Na fotografiach, w przeciwiestwie do pierwszego albumu, który skupi si na Cieszynie, ogldamy cay cieszyski powiat, czyli wschodni cz historycznego lska Cieszyskiego. Prezentowane fotografie powstaway od koca lat 50. do roku 1989 i stanowi wybór przebogatych archiwów fotograficznych Henryki Tomaszczyk i Tadeusza Kopoczka, którzy w rónym czasie wspópracowali z „Gosem Ziemi Cieszyskiej”. Archiwa te stay si niedawno czci zbiorów Dziau Fotografii Muzeum lska Cieszyskiego.

Na prawie 300 fotografiach zobaczy Pastwo mog wydarzenia z okresu PRL-u oraz bohaterów tego pierwszego, drugiego czy trzeciego planu. Co wicej, mog tam Pastwo zobaczy znajome twarze! Któ nie chodzi na pochody pierwszomajowe czy doynki, na projekcje Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Fafik” czy na mecze koszykówki KS „Piast” Cieszyn. S fotografie z wycigów samochodowych, w których wygrywa Sobiesaw Zasada, ale i Targi Staroci czy Tydzie Prasy i Ksiki, powodzie w Skoczowie i kolej linowa na Czantori. Zobacz Pastwo wntrza sklepów fabryk i innych zakadów pracy. Pretekstów do reporterskiego dokumentowania yciu cieszyskiego powiatu byo sporo, wystarczy otworzy nasz album, by si o tym przekona! Polecamy gorco t ekskluzywn publikacj!

Autorzy fotografii: Henryka Tomaszczyk, Tadeusz Kopoczek

Skanowanie, wybór i obróbka negatywów: Marian Dembiniok

Podpisy do fotografii: Irena French, Marian Dembiniok

Skad, druk, oprawa: PP MODENA Sp. z o.o.

Wydawca: Muzeum lska Cieszyskiego, wydanie pierwsze 2021

Cena: 105 z (patne wycznie gotówk!)

Kasa Muzeum lska Cieszyskiego, ul. Regera 6 w Cieszynie – czynna we wtorki, czwartki, soboty i niedziele od godz. 10.00 do 14.00, w rody i pitki – od 12.00 do 16.00.

Zapraszamy!

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko