poleć znajomemu dodaj do ulubionych kontakt

Finansowanie

2009-06-10 11:53:40

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, jako jeden z beneficjentów projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, korzysta z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poziom dofinansowania określony został na poziomie 85%, resztę potrzebnych środków zapewnia Muzeum z dochodów własnych. I tak, całość zaplanowanych wydatków to 268.846,00 zł.  z czego Muzeum dofinansowuje  projekt kwotą 40.335,00 zł.

Do końca I kwartału 2009 roku realizacja projektu pochłonęła 195.909,73  zł, co stanowi 72,87 % zaplanowanych wydatków. Na roboty budowlane i instalacyjne, a więc te mające przystosować pomieszczenia do warunków określonych dla nowoczesnych  bibliotek, wydatkowano 10.370,00 zł, zaś proces dezynfekcji zbiorów kosztował 43.247,99 zł. Obydwa te procesy zostały już w całości zakończone. Z zaplanowanych działań, będących w toku, na zarządzanie projektem wydatkowano 3.094,72 zł, na zabezpieczenie fizyczne zbiorów 71.166,90 zł, na proces inwentaryzacji i katalogowania 40.892,17 zł, zaś na konserwację 25.180,00 zł. Promocja projektu do końca I kwartału 2009 kosztowała 1.957,95 zł.