poleć znajomemu dodaj do ulubionych kontakt

Cele i rezultaty

2009-10-12 13:28:27

Muzeum Śląska Cieszyńskiego   jest jednym z  udziałowców  projektu "Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego". Koszty realizowanych przez nie działań stanowią 2% budżetu całego przedsięwzięcia.

Głównym celem działań Muzeum jest stworzenie odpowiednich warunków dla przechowywania zbiorów  bibliotecznych oraz pozyskanie większej przestrzeni dla powiększających się ciągle zbiorów . W tym zakresie, nabyto odpowiednie urządzenia, kontrolujące w sposób ciągły warunki klimatyczne panujące w pomieszczeniach biblioteki, takie jak termohigrografy, nawilżacze oraz osuszczacze powietrza. Zakupiono nowoczesne biblioteczne regały jezdne co przyczyniło się znacznie do uzyskania miejsca w pomieszczeniach.

Przed umieszczeniem księgozbioru na nowych regałach dokonano dezynfekcji całości wchodzących w jego skład woluminów. Obecnie  przy zapewnieniu prawidłowych warunków przechowywania, możliwość jego ponownego zakażenia jest niewielka.

Bardzo istotną sprawą  jest również konserwacja introligatorska opraw księgozbioru oraz działania mające na celu udostępnienie zasobu jak najszerszej liczbie czytelników.  Istotym jest tu również proces  digitalizacji  części zbioru druków ulotnych. Elektroniczna wersja dokumentów umieszczona zostanie w przyszłości na stronie internetowej.

Pomocne po  poruszaniu się po zasobach Biblioteki Muzeum Śląska Cieszyńskiego są  inwentarze i katalogi komputerowe, będące obecnie w stadium opracowywania.

Jednym z ważniejszych zadań realizowanych w ramach projektu jest  konserwacja  wybranych obiektów (dwóch map i jednego starodruku). W sierpniu 2008 roku zostały zakończone prace związane z konserwacją jednej z map. Dwa pozostałe obiekty znajdują się obecnie w rekach konserwatorów. Konserwacja wspomnianych obiektów uchroni je od dalszego zniszczenia oraz przywróci im walory estetyczne i użytkowe.

Istotnym działaniem w ramach projektu jest zorganizowanie czytelni i miejsca dla czytelnika. W tym celu zakupiono meble i lampy do wyposarzenia czytelni. Ze środków własnych Muzeum przeprowadzony został również remont kapitalny  podłóg i ścian  pomieszczenia czytelni i magazynów biblioteki. 

Kordynatorem działań ze strony Muzeum Śląska Cieszyńskiego jest mgr Maksymilian Kapalski.