http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Polska Zobacz Więcej - Weekend za pół ceny Drukuj Email

 23-24 listopada br. Zwiedzanie ekspozycji stałej "Na skrzyżowaniu dziejów i kultur"  w cenie promocyjnej - bilet wstępu za 5 zł!

 
Wernisaż Dębowiec - Małe centrum świata Śląska Cieszyńskiego Wystawa malarstwa Drukuj Email

Dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego serdecznie zaprasza na wernisaż:

Wystawa poplenerowa i promocja książki Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego Reflektory Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej pt. DĘBOWIEC- MAŁE CENTRUM ŚWIATA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO, która odbędzie się : 6 listopada (środa) 2019 r. o godz. 16.00 w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Sala Rzymska.


W programie: - Kilka słów refleksji nad „Regionalną kulturą pamięci” prof. Ewy Chojeckiej (historyk sztuki):

- Prezentacja prac i spotkanie z uczestnikami pleneru architektoniczno-historycznego we Dworze Dębowiec.

- Promocja i spotkanie z autorami książki „Dębowiec - małe centrum świata Śląska Cieszyńskiego".

Celem pleneru był powrót do dobrej tradycji rysowania odręcznego, będącego zawsze domeną zawodu architekta. Malownicze pejzaże Dębowca, dwór, kościoły, stodoły, zabudowania gospodarcze, stara remiza strażacka, tężnia solankowa, most na rzece Knajce warte były utrwalenia i zaprezentowania szerszej publiczności, a także - „wypromowania” pięknej, ciekawej wsi znajdującej się niedaleko Skoczowa i Cieszyna w kontekście nie tylko historii, ale i dziedzictwa architektury Śląska Cieszyńskiego. Serdecznie zapraszamy 

 
Barokowa trumna baronowej Petröczy Drukuj Email

 Wystawa czynna od 24.10.2019 do 30.11.2019 - Galeria Wystaw Czasowych

Dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza na wernisaż wystawy, który odbędzie się 23.10.2019 o godz. 17.00 w Galeri Wystaw Czasowych Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Wystawa poświęcona jest jedynemu zachowanemu sarkofagowi na terenie dawnego Księstwa Cieszyńskiego. Ten unikatowy zabytek funeralny powstał ok. roku 1780 i mieścił trumnę z ciałem zmarłej w roku 1771 baronowej Elżbiety Calisch, ostatniej z rodu Petröczy. Ta węgierska szlachcianka osiadła w Księstwie Cieszyńskim w roku 1737, kiedy wraz z mężem Chrystianem Calischem kupiła Drogomyśl. Rodzina Calisch tak na Górnych Węgrzech jak i w Księstwie Cieszyńskim znana była z mocnego zaangażowania w życie religijne. W Drogomyślu syn baronowej, Fryderyk Calisch postawił w roku 1788 na mocy Patentu Tolerancyjnego luterański dom modlitwy, jedyny po Cieszyńskim zaopatrzony w wieżę z dzwonami. Miedziany sarkofag sprowadzony z Ochab w roku 1800 przez Fryderyka do krypty nowo wybudowanej świątyni w Drogomyślu, pozostaje nie tylko świetnym źródłem genealogicznym i heraldycznym, lecz jest przede wszystkim zabytkiem protestanckiej sztuki sepulkralnej, w swej warstwie ideowej przedstawiającym pewność zbawienia przez wiarę. Jest także obok kościoła w Drogomyślu oraz kilku rezydencji, w tym pałacu wybudowanego w roku 1753, jedynym zachowanym materialnym śladem obecności rodziny Calisch na Śląsku Cieszyńskim.

 
Cieszyn na kartach wielkiej polityki (w 240 rocznicę podpisania Pokoju Cieszyńskiego) Drukuj Email

 Wystawa czynna od 29.06.2019 do 31.10.2019, Sala Rzymska

Wystawa poświęcona wydarzeniu, które miało miejsce w Cieszynie w 1779 roku. Podpisanie Pokoju cieszyńskiego było ostatecznym zakończeniem wojen austriacko-pruskich trwających z przerwami od 1740 roku. Konflikt spowodowała chęć zagarnięcia Bawarii przez Józefa II Habsburga i Fryderyka II Hohenzolerna po śmierci elektora Maksymiliana III Wittelsbacha.

Na mocy pokoju zawartego w Cieszynie 13 maja 1779 roku zatwierdzono wcześniejsze układy dynastyczne domu bawarskiego, postanowiono zachować pokoje zawarte we Wrocławiu, Berlinie, Dreźnie i Hubertsburhu oraz wszystkie dobra zagarnięte w Bawarii i Szwabii przez Fryderyka II i Józefa II miały zostać zwrócone prawowitym spadkobiercom, czyli Karolowi IV Teodorowi z linii Wittelsbachów z gałęzi rudolfińskiej.

Pokój podpisało siedmiu posłów reprezentujących Austrię, Prusy, Saksonię, Palatynat, księstwo Zweibrücken, Rosję i Francję.

Na wystawie można oglądać:
portrety posłów namalowane przez Daniela Donata, mapy pokazujące ówczesny podział polityczny Europy, liczne pamiątki oraz rzadkie tkaniny upamiętniające podpisanie pokoju.

Wystawa czynna do 1 września 2019 r. w godzinach otwarcia Muzeum.

 
SPOTKANIA SZERSZNIKOWSKIE Drukuj Email

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego serdecznie zaprasza na kontynuację cyklu wykładów o tematyce muzealnej. Wykłady odbywają się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia, o godzinie 17:00. Udział w wykładach jest bezpłatny.

27.11.2019 – Martin Krůl (Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie): Szańce jabłonkowskie – nowożytne fortyfikacje Przełęczy Jabłonkowskiej
 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko