http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Kolekcja ksidza Szersznika Drukuj Email

 Wystawa czynna od 11.06.2022 do 25.09.2022, Galeria Wystaw Czasowych

Muzeum lska Cieszyskiego zaprasza na wystaw zatytuowan KOLEKCJA KSIDZA SZERSZNIKA, przygotowan dla uczczenia jubileuszu 220. rocznicy zaoenia publicznego muzeum w Cieszynie, jednego z najstarszych muzeów w Europie rodkowej. Zgromadzenie w jednym miejscu najwspanialszych eksponatów Szersznikowskiego muzeum ukazuje nie tylko jego bogactwo, ale te potwierdza fakt, i ks. Szersznik pozostanie jednym z najniezwyklejszych obywateli Cieszyna w jego historii.

Ksidz Leopold Jan Szersznik zrealizowa owieceniow ide tworzenia muzeów o charakterze publicznym. Umieszczajc zbiory przy bibliotece, nada im charakter naturalnej ilustracji wiedzy teoretycznej. Gromadzenie eksponatów rozpocz Szersznik na wiele lat przed jego udostpnieniem publicznoci. Pierwsze egzemplarze mineralogiczne, otrzyma ju w 1777 r. od Józefa Wussina, budowniczego dróg w okolicy Cieszyna. W roku 1801 ulokowa swoje zbiory w dawnym budynku gimnazjum.

Muzeum Szersznika byo zbiorem naukowym o ustalonej systematyce, myl przewodni by dydaktyzm – ch ukazywania okrelonych elementów wiedzy naukowej, gdzie najwaniejszy jest cel informacyjno-naukowy.

Ks. Szersznik okrela swoje zbiory mianem „Naturalienkabinet” i „Kunstkabinet”, wyranie oddzielajc twory przyrody od wytworów czowieka. Przejawia si w tym filozoficzny idealizm Szersznika, który pragn ukaza w jednym zbiorze histori naturaln wiata i jej zwieczenie – geniusz czowieka, wyraajc w tym wiar w jedno wiata i jego nieustanny postp.

Peny obraz zbiorów muzealnych ks. Szersznika obrazuje ich spis, sporzdzony w roku 1815, ju po mierci zaoyciela. W zbiorze naturaliów spisano 6562 eksponaty, w tym 4619 mineraów, 1279 skorupiaków i muszli, 108 próbek drzew i ywic, 402 wypchane ptaki i zwierzta oraz 155 innych przedmiotów (jaja, koci itp.). Zbiór numizmatyczny obejmowa 1905 eksponatów, zbiór sztuki i rzemiosa artystycznego (okrelony jako „osobliwoci”) 195 eksponatów, za kolekcja maszyn, modeli oraz przyrzdów naukowych liczya 90 przedmiotów.

Przewaajc czci zbiorów byy naturalia, dzi wikszo kolekcji Szersznikowskiej stanowi owe wytwory czowieka, w tym m.in. instrumenty astronomiczne, elementy uzbrojenia, malarstwo i grafika, medale i monety, staroytnoci i osobliwoci. Na wystawie, obok kabinetu ostatniej cieszyskiej Piastówny, ksinej Elbiety Lukrecji, czy portretu ksicia Alberta Sasko-Cieszyskiego, podziwia mona przyrzdy astronomiczne z XVII-wiecznym globusem nieba i dwoma astrolabiami, pózbroj husarsk z kolczug, inkrustowany arkebuz czy egzotyczn bro na czele z tarcz ze skorupy ówia. Poród naturaliów s mineray, szczka i zb mamuci; poród przerónych staroytnoci - grecka ceramika; jest kolekcja medali z portretami papiey, mapy Ksistwa Cieszyskiego, szyld z gospody w Janowicach ze mierci Ondraszka i zegar ksidza Szersznika. Zapraszamy niniejszym do obejrzenia tych najwikszych skarbów kolekcji cieszyskiego Muzeum! Wystawa potrwa do 25 wrzenia.

 
SPACERY SZERSZNIKOWSKIE Drukuj Email

 Serdecznie zapraszamy na letni cykl Spacerów Szersznikowskich:

 

19.06 – ladami ksidza Leopolda Jana Szersznika – Maksymilian Kapalski

03.07 – ladami cieszyskich pomników – Grzegorz Studnicki

17.07 – Bya sobie ulica...czyli rzecz o dawnej Gbokiej – Jan Pawe Borowski

31.07 – ladami ksidza Leopolda Jana Szersznika – Maksymilian Kapalski

07.08 – ladami Eugena Fuldy, cieszyskiego Niemca – Irena French

14.08 – Cieszyn – may Wiede – Wojciech wis

28.08 – ladami ksidza Leopolda Jana Szersznika – Maksymilian Kapalski

04.09 – ladami cieszyskich ydów – Irena French i Jacek Proszyk

18.09 – Szpital zboru ewangelickiego i jego park – Irena French i Stanisaw Kawecki

25.09 – ladami ksidza Leopolda Jana Szersznika – Maksymilian Kapalski

Spacery odbywaj si w niedziele, pocztek w Muzeum lska Cieszyskiego, ul. Regera 6 (wejcie od Parku Pokoju) o godz. 11.00, koszt 5 z, czas ok. 2 godz.

 
Informacja Drukuj Email

WEJCIE NA EKSPOZYCJ STA TYLKO Z PRZEWODNIKIEM

poniedziaek nieczynne

wtorek 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

roda 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

czwartek  10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

pitek 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

sobota 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

niedziela 10:00, 12:00, 14:00

Bilety: normalny 20 z, ulgowy 15 z, rodzinny 40 z

 

GALERIA WYSTAW CZASOWYCH

wtorek, czwartek, niedziela 10:00 - 15:00

roda 12:00 - 17:00

pitek, sobota 10:00 - 16:00

Bilety: normalny 10 z, ulgowy 5 z - do kupienia najpóniej godzin przed zamkniciem Galerii.

Wejcie do Galerii, Muzeum i Cafe Muzeum - od Parku Pokoju.

 

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko